fbpx
a
Teamontwikkeling bij Leid met Lef van Sylvia Bruning

Stel je eens voor: een kamer vol professionals met bruisende energie, klaar om alle uitdagingen aan te gaan. Elk individu heeft zijn eigen expertise, maar samen vormen ze een onoverwinnelijk team. Maar hoe komt een team op dit punt van synergie?

Het antwoord is effectieve teamontwikkeling. Het is essentieel dat teams niet alleen goed functioneren, maar ook blijven groeien en zich ontwikkelen.

FDHoe zit het met jouw team? Functioneert het op zijn piek of zijn er veel gedoe en/of ‘oud zeer’ die de prestaties belemmeren? Kun je je nog een moment herinneren waarop je voelde dat iedereen in harmonie samenwerkte? Die magie ontstaat niet zomaar. Het vereist inzicht, inspanning en vaak een beetje hulp van buitenaf. Ik leg je graag uit wat teamontwikkeling allemaal omvat. Ontdek de essentie en leer waarom het zo’n cruciale rol speelt in het hedendaagse bedrijfsleven.

Wat is teamontwikkeling?

Teamontwikkeling is het doelbewuste proces waarbij een groep individuen wordt omgevormd tot een samenhangend en effectief team. Dit is niet een verzameling van professionals die samenwerken, maar een eenheid die elkaar versterkt. Hierbij is de som groter dan de afzonderlijke delen.

Doel van teamontwikkeling

Organisaties en leiders streven naar teamontwikkeling omdat ze weten dat krachtige teams de ruggengraat vormen van elke succesvolle onderneming. De hoop is niet alleen om samenwerkingsverbanden te smeden. Het doel is ook om een klimaat van vertrouwen, open communicatie en gedeelde verantwoordelijkheid te creëren. Een effectief ontwikkeld team, is beter uitgerust om uitdagingen aan te gaan. Ze bedenken innovatieve oplossingen en bewegen zich als eenheid in de richting van gemeenschappelijke doelen.

Waarom is teamontwikkeling belangrijk?

Teamontwikkeling is niet alleen belangrijk voor de uiteindelijke output van het team, maar zeker ook voor het werkgeluk en de ontwikkeling van zowel het team als geheel en de individuen binnen het team.

Efficiëntie en productiviteit

In het hart van elke organisatie vinden we teams. Wanneer deze teams op hun best functioneren, zien we een duidelijke stijging in de efficiëntie en productiviteit. Elk individu begrijpt zijn rol, kent zijn verantwoordelijkheden en weet hoe hij deze het beste in harmonie met anderen vervuld. Dit leidt tot een stijging van de algehele productiviteit. In recente onderzoeken wordt aangetoond dat de productiviteit wel met 30-40% kan groeien hierdoor! Hierdoor verlopen projecten soepeler, besluitvorming versnelt en doelen sneller bereikt zijn. Een goed ontwikkeld team stroomlijnt processen, benut de unieke vaardigheden van elk lid en bereikt resultaten sneller en effectiever dan individuele inspanningen.

Samenwerking

Teamontwikkeling gaat verder dan simpelweg mensen samenbrengen; het gaat om het smeden van banden. Teamontwikkeling legt de fundamenten voor solide samenwerking. Wanneer teams zich echt ontwikkelen, wordt samenwerking een tweede natuur. Barrières verdwijnen, communicatie wordt open en eerlijk en elk lid voelt zich gewaardeerd en begrepen. Conflicten worden gezien als kansen voor groei in plaats van als struikelblokken. De vrije stroom van ideeën wordt juist aangemoedigd. Het eindresultaat? Een team dat handelt met een gezamenlijke visie en een gezamenlijk doel. Dit soort samenwerking zorgt voor een naadloze workflow en innovatieve oplossingen die voortkomen uit diverse perspectieven.

Tevredenheid en retentie

Tevreden werknemers blijven. Wanneer individuen zich deel voelen van een sterk, ondersteunend team, neemt hun tevredenheid en betrokkenheid bij hun werk toe. Ze zijn dan meer geneigd om voor langere tijd bij een organisatie te blijven, wat de continuïteit en stabiliteit ten goede komt. Teamontwikkeling helpt niet alleen bij het opbouwen van vaardigheden, maar ook bij het versterken van de banden tussen teamleden. Dit gevoel van verbondenheid en waardering kan een groot verschil maken in het behoud en de ontwikkeling van talent. Mensen verlaten namelijk geen banen, maar bedrijfsculturen. Door te investeren in teamontwikkeling investeer je in een cultuur waar mensen willen blijven. Bovendien, met een sterk gevoel van kameraadschap en onderling begrip, zien organisaties een opmerkelijke daling in ziekteverzuim. Gezonde relaties op de werkvloer dragen bij aan het welzijn van medewerkers, wat op zijn beurt hun algehele gezondheid en welzijn ten goede komt.

Meer veerkracht

De wereld is continu in verandering. Sterker nog, de veranderingen gaan ook steeds sneller. Kijk maar eens hoe de technologie zich ontwikkeld heeft de laatste tijd. Er gebeurt veel de laatste tijd en bedrijven moeten mee in deze verandering. Voor ons als mens is het lastig om mee te gaan met al deze veranderingen. Wij hebben het gevoel steeds minder controle te hebben. Dit veroorzaakt onrust en stress. Het is dus belangrijk om te investeren in de ontwikkeling van je medewerkers apart én in de ontwikkeling van het team om deze veerkrachtiger te maken, zodat ze beter om kunnen gaan met de veranderingen die nog op ons af komen de komende tijd.

 

De 4 fases voor teamontwikkeling

Teamontwikkeling loopt volgens het model van Tuckman via een vast patroon van vier fases:

  1. Forming (oriëntatiefase)
  2. Storming (machtsfase)
  3. Norming (affectie/normering fase)
  4. Performing (prestatiefase)

Hieronder volgen de kenmerken van deze fases van teamontwikkeling.

Fase 1: Forming

In deze fase is het nog geen team, maar een junior groep. Het is de fase van los zand. Een aantal individuen bij elkaar. Teamleden zijn nieuw voor elkaar, en er is nog geen duidelijk beeld van hoe ieders sterke punten en vaardigheden zich tot elkaar verhouden. Het is een tijd van kennismaken, aftasten en het opbouwen van de basis van vertrouwen. Er heerst vaak een mix van enthousiasme en onzekerheid. Enerzijds zijn medewerkers enthousiast over nieuwe kansen en ontdekkingen. Tegelijkertijd zorgt dit ook voor veel vragen en vaak ook onduidelijkheid. De belangrijkste taak van de leidinggevende is het geven van duidelijkheid, sturing, maar ook het creëren van een veilige en vertrouwde werkomgeving, zodat medewerkers zich uit durven spreken.

Fase 2: Storming

In de tweede fase kunnen er conflicten en spanningen ontstaan binnen het team. Dit is een volkomen normaal en vaak zelfs noodzakelijk onderdeel van het ontwikkelingsproces. Teamleden hebben verschillende perspectieven en ideeën, en het is belangrijk om deze te uiten en te bespreken. In deze fase kunnen er kleinere groepjes ontstaan binnen het team.

Fase 3: Norming

Na de storm volgt de normeringsfase. In deze fase van teamontwikkeling beginnen teamleden meer begrip en respect voor elkaar te ontwikkelen. Ze leren elkaars sterke punten en zwakke punten kennen en beginnen een gezamenlijke visie te vormen. Het team begint normen en regels te ontwikkelen die de samenwerking en communicatie bevorderen. Het team is nog wel naar binnen gericht en sluit zich af voor invloeden van buitenaf.

Fase 4: Performing

Een volwassen en ervaren senior team ontstaat wanneer de teamleden elkaars talenten effectief benutten en bereid zijn om invloeden van buitenaf te verwelkomen. Dit team neemt op diverse manieren en vanuit verschillende perspectieven verantwoordelijkheid. Het onderscheidt zich door zowel taakgericht als procesgericht te zijn, en het vermogen te hebben om snel te schakelen. Wat dit team kenmerkt, is de onderlinge verbondenheid met open grenzen. De teamleden gaan actief relaties aan met hun omgeving, laten zich beïnvloeden door externe factoren en staan open voor de ideeën van nieuwe leden.

 

Jouw team ontwikkelen

Weet jij in welke fase van teamontwikkeling jouw team zich bevindt? Leidinggevenden, maar bij voorkeur ook de leden van het team zelf, zouden bekend moeten zijn met de verschillende fases van teamontwikkeling. Het begrijpen van de verschillende ontwikkelingsfasen vergemakkelijkt namelijk de voortgang. Je weet immers wat er nodig is om je team naar de volgende fase te begeleiden.

Als hier geen aandacht aan geschonken wordt, kan dit aanzienlijke invloed hebben op de algehele prestaties van het team. Bovendien ervaren de medewerkers dan minder werkplezier en geluk, waardoor de kans op verloop en verzuim een stuk groter wordt. Uiteindelijk kan dit je veel tijd, geld en energie kosten.

 

Teamscan

Door middel van een teamscan kan bepaald worden in welke in welke fase het team zich momenteel bevindt en op welke gebieden interventies of acties wenselijk zijn om verdere ontwikkeling te stimuleren. Wij maken hiervoor gebruik van de PRISMA scan, welke niet alleen de bovenwater wereld, maar ook de onderwater wereld van elke medewerkers én van het team als geheel prachtig visueel in beeld brengt. Wil je meer informatie over de teamscan, stuur dan een mail naar [email protected].

Hoewel de ontwikkeling van een team over het algemeen lineair verloopt, is het belangrijk te beseffen dat er terugval kan optreden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een teamlid vertrekt, er een nieuw teamlid wordt toegevoegd, of wanneer het team een andere taak of doelstelling krijgt. Daarom dient teamontwikkeling altijd op de agenda te staan van iedere manager!

 

Meer weten?

In de wirwar van dagelijkse bezigheden en deadlines is het gemakkelijk om te vergeten dat de kracht van een organisatie vaak in de handen van haar teams ligt. Investeer zowel in jezelf als in je team. De resultaten, zowel op persoonlijk als professioneel vlak, kunnen verbluffend zijn.

Overweeg om een teamscan te doen met je team of om jezelf verder te ontwikkelen op het gebied van teamontwikkeling. Dit kan middels onze training Coachend Leiderschap. Elk team heeft het potentieel om te groeien, te bloeien en uitzonderlijke resultaten te leveren. De vraag is: ben jij klaar om die sprong te wagen?