fbpx
a
werknemers motiveren doe je zo

Als succesvolle ondernemer of leider wil jij niet alleen het beste uit jezelf halen, maar uiteraard ook het beste uit je medewerkers.

Wist je dat 60-70% van het verloop in je bedrijf of organisatie komt door slecht leiderschap van de manager/ondernemer? En dat bevlogen medewerkers ruim 20% productiever zijn? Hoe is dat bij jullie? Werkgeluk kan daarnaast zorgen voor 40% minder verzuim en voor ruim 30% minder stress.

Het is ontzettend belangrijk om werknemers te motiveren, zodat jullie met meer rust, plezier en motivatie jullie doelen gaan behalen. Hieronder worden de belangrijkste stappen toegelicht om dit voor elkaar te krijgen.

Werknemers motiveren met zorg voor veiligheid en vertrouwen

Als leider ben je verantwoordelijk voor het creëren van een omgeving die het leren stimuleert. Jouw team werkt immers optimaal in een open, ondersteunende, veilige en vertrouwde omgeving. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat ze hun mening kunnen en mogen geven en dat ze hier niet op afgerekend worden in hun beoordeling. Hoewel veiligheid en vertrouwen het fundament zijn voor een goede en vruchtbare samenwerking, hoor ik in de praktijk vaak dat het er niet is. Belangrijk dus om met je team te bespreken wat zij precies bedoelen met veiligheid en vertrouwen en welk gedrag hierbij hoort.

 

Werknemers motiveren door het goede voorbeeld te geven

Net zoals kinderen hun ouders geloven op wat ze doen in plaats van op wat ze zeggen, doen medewerkers dat ook. Een leider inspireert anderen om in actie te komen door zelf het voorbeeld te geven. Dit geldt overigens zowel in positieve als in negatieve zin.

Als manager of leidinggevende sta je in het middelpunt van de belangstelling. Wat jij laat zien, krijg je terug. Mensen leren over het algemeen heel snel door naar anderen te kijken en vervolgens het waargenomen gedrag te kopiëren. Leidinggeven (formeel of informeel) begint dan ook altijd met leidinggeven aan jezelf.

“You don’t lead people by what you say to them, you lead them by what they see you do. True leaders are self-leaders.” – Israelmore Ayivor

Slecht leiderschap speelt een grote rol bij een hoog ziekteverzuim, personeelsverloop en matige prestaties.

 

Werknemers motiveren door je team te coachen

Als jij zelf de eerst stappen naar succesvol authentiek leiderschap hebt gezet, ben jij in staat om anderen te helpen deze stappen ook te ontwikkelen. In de praktijk zie ik vaak dat dit niet gebeurt. We zijn vaak heel sturend op de ‘wat’ en minder coachend op de ‘hoe’, terwijl dit nu juist van belang is voor de motivatie van je medewerkers en voor het nemen van eigenaarschap.

Dit coachen op de manier waarop jullie dingen aanpakken kan zowel op individueel niveau als op teamniveau. In je één op één gesprekken coach jij je medewerkers, zodat ze zich gehoord voelen en zich kunnen verbeteren. Na afloop van elke teambespreking reflecteren jullie gezamenlijk op hoe het overleg is verlopen. Je checkt dus dan het proces.

Op deze manier help je zowel het team als de individuen van dit team zichzelf continu te blijven ontwikkelen. Dit is super belangrijk aangezien de vaardigheden van een organisatie als geheel niet beter kunnen zijn dan die van zijn medewerkers. Als het individu en de medewerkers niet leren, leert het bedrijf ook niet.

 

Werknemers motiveren door het waarom uit te leggen

Naast dat er op de werkvloer onvoldoende aandacht is voor de ‘hoe’, wordt er ook vaak te weinig aandacht besteed aan de ‘waarom’.

Wat is de achterliggende reden waarom jij met je bedrijf of team een bepaald doel nastreeft? Het maatschappelijke belang? Continuïteit? Medewerkersbelang? Marktvraag? Kwaliteitsverbetering? Marktaandeel? Wet- en regelgeving? Als jij duidelijk aangeeft wat het belang is voor het bedrijf en voor iedere medewerker, dan is er de prikkel die mensen ertoe beweegt om iets te doen of na te streven.

Start met het waarom. Dat is de kern van het model van ‘de gouden cirkel’ van Simon Sinek.

Sinek ontdekte dat het succes van succesvolle leiders en bedrijven komt doordat ze denken, handelen en communiceren van binnen naar buiten in plaats van buiten naar binnen. In onderstaand plaatje vind je het simpele model van Sinek.

Why how what van Simon Sinek over werknemers motiveren doe je zo van Leid met Lef Coachend Leiderschap

Door te starten met het waarom zorg jij ervoor dat mensen proactief gaan meedenken, geïnspireerd en gemotiveerd raken waardoor er uiteindelijk betere prestaties geleverd worden.

Peter Bouw, directeur Peter Bouw Tuinen en Buro Buiten, over het nut van het waarom in zijn organisatie:

“Het opstellen én het naleven van onze visie, missie en strategie koste wel wat tijd, maar het heeft uiteindelijk mij en mijn team dichter bij elkaar gebracht. Het geeft richting en ik merk dat de communicatie hierdoor makkelijker verloopt. Iedereen voelt zich meer verbonden met het bedrijf en er is minder ruis op de lijn. De samenwerking, maar zeker ook onze output is hierdoor sterk verbeterd. Ik voel me krachtiger als leider.”

 

Werknemers motiveren met respect en waardering

De behoefte aan waardering en erkenning is bij iedereen aanwezig en is een zeer sterke drijfveer bij mensen. We hebben de behoefte om op waarde geschat te worden, te worden geaccepteerd en gezien. Wanneer je wordt gewaardeerd en gerespecteerd groeit je zelfvertrouwen en je eigenwaarde. Bij gebrek aan waardering ontstaan er negatieve gevoelens. Helaas voelt gemiddeld bijna 50% van de medewerkers zich niet erkend.

Je geeft respect en waardering aan jouw collega’s en medewerkers door:

  • jouw volledige aandacht te geven en oprecht te luisteren
  • oprechte interesse te tonen in de ander
  • complimenten te geven
  • de kwaliteiten van je medewerker te benutten en helpen deze verder te ontwikkelen
  • verantwoordelijkheid te geven passend bij hun kennis en kunde
  • de medewerker tijdig te informeren of te betrekken bij belangrijke beslissingen

Bij het geven van waardering en erkenning is het belangrijk dat je een oprechte verbinding met je mensen aangaat. Een wezenlijke verbinding is een uiting van respect en waardering.

 

Werknemers motiveren door te delegeren en te ondersteunen

Veel leidinggevenden en managers houden zich teveel bezig met zaken waar ze zich beter niet mee kunnen bemoeien. Ze delegeren veel te weinig. Hoe zit dat bij jou? Vertrouw jij anderen voldoende taken en bevoegdheden toe?

Vaak is het verleidelijk om werkzaamheden zelf op te pakken. Realiseer je dan dat je je medewerkers een mogelijkheid ontneemt om zichzelf verder te ontwikkelen. Door te delegeren motiveer je juist anderen om gebruik te maken van hun kwaliteiten. Bovendien gaat je persoonlijk werkdruk omlaag, zodat jij je kunt concentreren op zaken die echt belangrijk zijn voor jou en je bedrijf.

Delegeren betekent overigens niet dat je er niet meer naar omkijkt. Delegeren dien je zorgvuldig te doen. Regelmatig bespreek je samen de voortgang en indien nodig biedt je ondersteuning tijdens het uitvoeren van de gedelegeerde taak.

 

Werknemers motiveren door plezier te maken

Een laatste voorwaarde voor inspiratie en motivatie is plezier. Het is belangrijk om naast het harde werken, of nog liever tijdens het harde werken, ook veel plezier te maken. Plezier maken wordt vaak onderschat. Als volwassen mens maak je het leven vaak ingewikkeld en ernstig. Maar het leven is veel te kort om geen plezier te hebben. Tijdens momenten van plezier voel je juist dat je echt leeft. Werk en leef met plezier dan ben je veel effectiever en productiever in wat je doet, heb je meer energie en ben je een inspiratiebron voor anderen.

 

Meer weten?

Ondernemers en leiders bezitten vaak een breed skala aan skills. Met name met je soft skills kun je het verschil maken als ondernemer of manager. Het op de juiste manier je medewerkers motiveren is er één van.

Ben jij een ervaren ondernemer of manager, maar kun jij dat je nog wat stappen kunt zetten in jouw soft skills en wil je hier meer over weten of hulp bij hebben?

Doe dan mee met de masterclass die ik binnenkort geef hierover. Inschrijven is helemaal gratis!