fbpx
a
De 4 belangrijkste factoren voor het motiveren van medewerkers

Volgens onderzoek wat ik zelf gedaan heb enkele weken geleden, blijkt het motiveren van medewerkers één van de grootste uitdagingen onder managers. Dit leidt niet alleen tot frustratie bij de manager. Ook de productiviteit en effectiviteit nemen hierdoor enorm af of blijven op het oude niveau hangen. In dit artikel deel ik de 4 belangrijkste factoren voor het motiveren van je medewerkers.

 

Resultaten blijven uit

Recent had ik een heel leuk gesprek met een manager die heel goed op weg is richting authentiek leiderschap. Ze gaf direct leiding aan 8 professionals en ze had een vraag over het in beweging krijgen van haar team. Ze had al van alles geprobeerd, maar het lukte niet om haar medewerkers echt te motiveren.

Bijna elke manager of leidinggevende die ik ken ervaart op een gegeven moment wel de nodige uitdagingen op het gebied van het inspireren en motiveren van medewerkers. Of ze nu direct leidinggeven of indirect.

Keer op keer wordt er iets nieuws uitgeprobeerd of worden nieuwe trucjes gebruikt, maar om de een of andere reden blijkt uiteindelijk niks echt (of langdurig) te werken. Mensen nemen geen of onvoldoende eigenaarschap. Resultaten blijven uit. Groei blijft uit.

 

Het motiveren van medewerkers als belangrijkste verantwoordelijkheid

Als manager of leidinggevende ben je erg druk. Je bent druk met plannen, organiseren, delegeren, coördineren en controleren. Je moet ervoor zorgen dat resultaten behaald worden en dat de middelen, wensen en doelen op elkaar aansluiten. En vaak ben je ook nog druk met het rapporteren aan hogere managementlagen.

Maar wat is nu voor jou als manager de belangrijkste taak? Mijns inziens is het motiveren, laten groeien en ontwikkelen van je eigen medewerkers jouw belangrijkste verantwoordelijkheid. Dat zorgt er namelijk voor dat je niet alleen op de korte termijn resultaten en groei kunt behalen, maar ook op de lange termijn succesvol bent.

Daarom deel ik graag de 4 belangrijkste factoren voor het motiveren van je medewerkers.

 

Medewerkers motiveren: de 4 belangrijkste factoren

1. Zorg voor een goede basis

Met een goed basis bedoel ik dat er marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden moeten zijn, goede onderlinge relaties en uiteraard voldoende veiligheid en vertrouwen in het team en in jou als leidinggevende.
Medewerkers moeten het gevoel hebben dat ze hun mening kunnen en mogen geven en dat ze hier niet op afgerekend worden in hun beoordeling. Voorkom een angstcultuur. Angst zaaien op de werkplek is iets wat gedaan wordt om snel resultaten te boeken.

Zorg er ook voor dat je zelf het juiste voorbeeld geeft. Net zoals kinderen hun ouders geloven op wat ze doen in plaats van op wat ze zeggen, doen medewerkers dat ook. Een leider inspireert anderen om in actie te komen door zelf het goede voorbeeld te geven. Anderen inspireren begint echt bij jezelf.

In hoeverre ben je zelf in contact met datgene wat jou ten diepste beweegt? Alleen een geïnspireerd mens kan anderen inspireren.

Zorg er verder voor dat je mensen voldoende erkenning en waardering geeft. De behoefte aan waardering en erkenning is bij iedereen aanwezig en is een zeer sterke drijfveer bij medewerkers.

 

2. Bepaal het ‘waarom’

Voor het motiveren van medewerkers is het belangrijk dat je mensen weten wat ze moeten doen én waarom ze dit moeten doen. Zorg ervoor dat je mensen bijdragen aan het hogere doel. Beweging start altijd met een heldere droom die hoofd én hart raakt. Zorg er dus ook voor dat het waarom aansluit bij de ideeën van je mensen. Dat het hen raakt.

Veel organisaties hebben misschien wel een missie en een visie, maar volgen deze niet of nauwelijks op. Vaak zie ik dat mensen deze niet eens weten te benoemen, laat staan er met hoofd en hart in geloven. Dan heeft het dus geen enkele zin.

Soms zie ik nog wel eens bedrijven die naast een missie en een visie ook nog een strategie hebben om uiteindelijk richting de visie gaan. En met strategie bedoel ik de vertaling naar kleine stappen die haalbaar zijn. Vooruitgang zien is een grote motivator om door te blijven zetten.

 

3. Regelmatig feedback geven

Er zijn maar weinig bedrijven die naast hun missie, visie en strategie (die echt leven binnen het bedrijf) ook normen, waarden en hieruit vertaalde gedragsregels en omgangsvormen hebben opgesteld voor hun organisatie. En helaas is er bijna geen bedrijf te vinden die hun mensen hier vervolgens ook op aanspreekt en/of beoordeelt.

Het is dus belangrijk om regelmatig op de juiste manier feedback te geven op het gedrag van je mensen en om hierop door te vragen.

 

4. Zelf in beweging blijven

Als jij je in wilt zetten om een ander te helpen of zelfs de wereld te verbeteren moet je in topconditie zijn. Zorg daarom eerst voor jezelf zodat je voor anderen kunt zorgen. Wat doe je zelf om fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel fit te blijven? Hoe is het gesteld met je eigen ontwikkeling? Weet jij wat jouw eigen drijfveren zijn, wat je echt wilt en wat of wie jou zelf inspireert?

Om anderen op een goede manier aan te kunnen spreken en/of te motiveren is het belangrijk om te blijven werken aan jouw persoonlijk leiderschap. Als jij jouw bewustZIJN verruimt, dan zul je met meer lef, verbinding en vertrouwen werken en leven. Bovendien ben je dan in staat om anderen beter te motiveren en inspireren.

 

Samen met je team doelen bereiken

Deze 4 factoren – en daar bewust mee aan de slag gaan – zijn essentieel om samen met je team je doelen te bereiken. En het bizarre is dat het jou zeer waarschijnlijk ook veel meer voldoening zal geven. Dat is dus een mooie win-win!

Bovendien zul je de tijd die het je kost om hierin te investeren dubbel en dwars terugverdienen.

Op welke van bovenstaande factoren valt er nog winst te behalen voor jou (en je team)? 

 

Hulp nodig bij het motiveren van medewerkers?

Ben jij een manager of een ondernemer en wil jij ook jouw leiderschap verder ontwikkelen, zodat jouw team meer verantwoordelijkheid neemt? Ik help je graag om zelf een betere leider te worden of om je team naar een hoger plan te tillen. 

Schrijf je nu gratis in voor de masterclass die binnenkort gegeven wordt.